Door ICT contracten te structureren, beheren en voortdurend te verbeteren ligt het optimale rendement -de juiste dienstverlening tegen de juiste kosten- binnen handbereik. Onze dienst "kwaliteitsverbetering & Kostenreductie" helpt u hierbij, we bereiken binnen een zeer korte doorlooptijd aanzienlijke kosten verlagingen en verbetering van de kwaliteit!

Echter is niet alleen het heden van belang, uw ICT oplossing zal tenslotte de kernactiviteiten dienen te blijven ondersteunen waarbij mogelijk de behoefte wijzigt of er worden nieuwe ICT oplossingen aangeschaft. U komt dus voor de keuze te staan om ICT diensten uit te besteden. Onze dienst "Behoeftebepaling, Tendering & Contracteren" helpt u hierbij.

Tja, en soms gaat er wel eens wat mis en heeft u hulp nodig om een geschil met een leverancier op te lossen. Onze expertise lost uw geschillen snel en duurzaam op (zie voor meer informatie "geschillenbegeleiding").

 

Kwaliteitsverbetering & Kostenreductie

In de praktijk betekent het optimale rendement betere kwaliteit tegen lagere kosten. Echter om dit te bereiken dienen alle elementen rondom de ICT dienstverlening onder de loep te worden genomen samen met de inzet van de juiste expertise en middelen.Om dit te bereiken, naast het inzetten van de perfecte expertise, gebruikt SMARTResult een hiervoor ontworpen aanpak en een -in eigen beheer- ontwikkelde applicatie die alle aspecten met elkaar koppelt. Zo kunnen we SMART het optimale Result voor u bereiken.

 

Behoeftebepaling, Tendering & Contracteren

Het toevertrouwen van de ICT verantwoordelijkheid aan leveranciers vraagt om een gedegen professionele aanpak. De vragen beginnen bij; waarom willen we uitbesteden en vervolgens wat besteden we uit, hoe, en wie kan dat het beste (kwaliteit-prijsverhouding)? De behoefte wordt bepaald en vervolgens dient de juiste leverancier gevonden en gecontracteerd te worden. We adviseren gedurende dit hele proces of op onderdelen ervan.

 

Geschillenbegeleiding

Grofweg kunnen de kernactiviteiten van ondernemingen, in relatie tot de ICT, worden onderverdeeld in drie organisatievormen: a) de fabrikanten en distributeurs van ICT oplossingen (ook wel bekend als ‘vendors’ of ‘suppliers’ b) de ICT dienstverleners (ICT integratoren en adviesbureaus) en c) de gebruikers van ICT oplossingen ter ondersteuning van (andere) kernactiviteiten.Wij zijn zeer goed bekend met de denk- en werkwijze van al deze vormen van ondernemingen en passen deze kennis optimaal toe in onze adviezen en voor het snel en duurzaam oplossen van uw geschillen.

Een goede Interim- en Projectmanager beschikt over drie talenten. Het managementtalent: -het leiding geven-, het adviestalent: -het snel kunnen analyseren van de situatie of de probleemstelling en hiervoor een adequate oplossing vinden-, en tenslotte het projectmanagementtalent: -het met succes doorvoeren van de verandering of nieuwe omgeving-.

Onze jarenlange ervaring opgedaan tijdens veel verschillende trajecten uitgevoerd bij en voor verschillende vormen van organisaties maakt ons breed inzetbaar.

 

Interimmanagement

We pakken de verantwoordelijkheid op om voor -en met u- strategische en/of organisatorische veranderingen te bepalen en door te voeren. Of we nemen de dagelijkse operationele leiding op ons totdat de juiste functionaris is gevonden of nemen een functie waar bij het wegvallen van een van uw managers.

 

 Project- en programmamanagement

Het met succes realiseren van programma's en projecten is niet eenvoudig. Veel factoren hebben invloed op het uiteindelijke eindresultaat. Wij pakken uw programma's of projecten -voor uw eigen organisatie of voor uw klanten- SMART met Result op.